Välkommen-till-Omsorgsförlagat

Välkommen till Omsorgsförlaget

Socialt utbildningsföretag och Yrkeshögskola för dig
som vill utvecklas inom socialt arbete, vård och omsorg.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning i
Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Utbildningar

Utbildningar inom häsla, skola,
socialt arbete, vård och omsorg.

Om Oss

Lär känna Omsorgsförlaget
och våra medarbetare

Våra nyheter

Vi har utbildningar inom skola, hälsa, socialt arbete, vård och omsorg.
Läs mer om våra utbildningar eller beställ en skräddarsydd efter din verksamhet.

Motiverande samtal

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing – MI, för att stödja andra i att hitta…

Läs mer

Omdömen

Vad tycker våra alumner om utbildningarna?

Tillbaka upp