Om kursen

Utbildningen ger er verktyg att analysera utemiljön och skapa miljöer utifrån era alldeles specifika platsbundna behov. Ni får inblick i hur ni kan göra en balanserad riskbedömning i relation till miljön, projekt och de aktiviteter som finns i miljön. 

Efter utbildningen kommer ni vara mer medvetna om miljöns betydelse för barnens utveckling, hälsa och lärande och ha kompetens att med enkla medel förändra miljön. Miljön vid förskolan kommer bli mer inspirerande och utvecklande för barnen, samtidigt som ni kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Utemiljö i förskolan

Läs eller ladda ner
informationsbladet

Syfte och innehåll

Innehåll

  • Digital introduktionsträff med handledare 1-2 timmar med tid till frågor samt fördjupning om balanserad riskbedömning och dess betydelse för systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.
  • Handledningsguide (pdf).
  • Tre inspelade föreläsningar om 15-20 min på olika teman som kan visas i personalgruppen.
  • Arbetsmaterial kopplade till de tre olika föreläsningarna.
  • Utvärdering.

Upplägg

Kursen genomförs på en förskola med all personal. Utvalda personer på enheten handleder resten av personalen i diskussioner med stöd av inspelade föreläsningar och tillhörande reflektionsunderlag.

För fördjupning i ämnet finns en digital handledningsguide.

Ett introduktionstillfälle ges för handledare från de förskolor som deltar i utbildningen.

Ni har tillgång till utbildningen i sex månader från leverans.

I samarbete med

Rulla till toppen