banner-stodpedagog

Yrkeshögskola

Distans | 50 % studietakt | CSN-berättigad

Filters Sort results
Reset Apply
Yrkeshögskoleutbildningar
Pågår under perioden
Sista ansökningsdag
Framsida-på-informationsbladet
YH-program
Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Yrkesrollen fungerar som ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och arbetar med att öka individers möjlighet till självbestämmande och delaktighet, men har också en handledande roll gentemot inom arbetsgruppen och kollegor.
2024 - 2026
26 maj, 2024

Är du arbetsgivare på en LSS-verksamhet som vill utbilda hela eller delar av personalstyrka?
Se Stödpedagog-programmet som uppdragsutbildning.

Mer information om YH-utbildningar

Under pågående utbildningsomgång kan möjlighet finnas att läsa enstaka kurser om det finns lediga studieplatser, så kallad ”kurs på tom plats”. Det innebär att du följer det ordinarie upplägget i utbildningen. När du har klarat av alla uppgifter får du ett betyg och ett utbildningsbevis.

Du ansöker till den eller de kurser du vill läsa utifrån ordinarie behörighetskrav och genom att skicka ett mejl till utbildningsledaren: eva@omsorgsforlaget.se. I din ansökan behöver du bifoga gymnasiebetyg och intyg på yrkeserfarenhet inom funktionshinderområdet på minst ett år heltid (eller motsvarande).

Yrkeshögskolans utbildningar utformas efter arbetsmarknadens behov och genomförs i samarbete med arbetslivet. Exempel på utbildningsområden är vård, teknik och it.

Fokus ligger på att ge dig både de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för ditt framtida yrke genom att varva teoretiska studier i skolan med praktik ute på arbetsplatser (Lärande i arbete, LIA).
Utbildningarna är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vill du veta mer?
Se Yrkeshögskolans video

Omsorgsförlagets utbildningar tillämpar en universell utformning som bygger på FN-konventionens mänskliga rättigheter.

Universell utformning handlar om att ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar så att utbildningen passar så många människor och lärstilar som möjligt.

Vill du veta mer?
Se videon om universell utformning

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.
Olika typer av stödinsatser eller anpassningar kan bli aktuella för att möta olika typer av behov.
Ta alltid kontakt med utbildningsanordnarna innan utbildningens start för att utreda just ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer på Yrkeshögskolan
Läs mer på MYH

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en statlig myndighet som arbetar åt Utbildningsdepartementet.
De bestämmer bl.a. vem som får starta utbildningar och vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

MYH kvalitetssäkrar även utbildningarna, analyserar arbetsmarknadens behov samt granskar vilka utbildningar som ger jobb.

Vill du veta mer?
Läs mer på MYHs hemsida

Yrkeshogskolan-logga
Yrkeshögskolan-logo
Rulla till toppen