banner-stodpedagog

Yrkeshögskola

Distans | 50 % studietakt | CSN-berättigad

Filters Sort results
Reset Apply
Yrkeshögskoleutbildningar
Pågår under perioden
Sista ansökningsdag
Framsida-på-informationsbladet
privatpersoner
YH-program
Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Yrkesrollen fungerar som ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och arbetar med att öka individers möjlighet till självbestämmande och delaktighet, men har också en handledande roll gentemot inom arbetsgruppen och kollegor.
2024 - 2026
26 maj, 2024

Är du arbetsgivare på en LSS-verksamhet som vill utbilda hela eller delar av personalstyrka?
Se Stödpedagog-programmet som uppdragsutbildning.

Mer information om YH-utbildningar

Söka enstaka kurser i pågående utbildningsomgång

Det kan finnas möjlighet till att läsa enstaka kurser i pågående utbildningsomgångar i mån av lediga studieplatser, så kallad ”kurs på tom plats”. Det innebär att du hoppar på utbildningen under gång och läser enstaka kurser när de hålls enligt studieplanen. Du läser kursen enligt ordinarie upplägget i utbildningen och får vid slutförande ut ett ett utbildningsbevis. Alternativt kan du tillgodoräkna dig kursen om du senare väljer att läsa hela programmet.

Om kurser finns att söka på tom plats kommer dessa tillkännages på hemsidan.

Du ansöker till kursens utifrån ordinarie behörighetskrav och genom att skicka ett mejl till utbildningsledaren. I din ansökan behöver du bifoga gymnasiebetyg och intyg på yrkeserfarenhet inom funktionshinderområdet på minst ett år heltid (eller motsvarande).

Vad innebär CSN-berättigad?

Du kan vara behörig till ekonomiskt stöd från CSN när du går en yrkeshögskoleutbildning. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Du kan vara berättigad till studiemedel i form av bidrag och studielån eller omställningsstudiestöd.

Vad är Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är för dig som redan är ute i arbetslivet och vill vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat sammanlagt minst 8 år av de senaste 14 åren.

Vill du veta mer om omställningsstöd?
Läs mer på CSN
Läs mer på Omställningsfonden

Om du är behörig till omställningsstudiestöd kan du även vara behörig till ett kompletterande studiestöd. Var du söker detta beror på vilken omställningsorganisation du tillhör.
Omställningsfonden – Omställningsorganisationer i Sverige
Hitta din omställningsorganisation genom att söka på organisationsnummer.

Vad är karakteristiskt för yrkeshögskola?

Yrkeshögskoleutbildningar utformas efter arbetsmarknadens behov och genomförs i samarbete med arbetslivet. Exempel på utbildningsområden är vård, teknik och IT. Detta gör att gör att utbildningar endast ges inom yrkesområden där det finns ett uttalat behov av arbetskraft och underbemanning.

Utbildningsformen tillhör inte skolväsendet utan är fristående och följer de lagar och riktlinjer som sätts av Myndigheten för yrkeshögskola.

Fokus ligger på att ge dig både de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för ditt framtida yrke genom att varva teoretiska studier i skolan med praktik ute på arbetsplatser (Lärande i arbete, LIA).

Utbildningarna är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vill du veta mer?
Se Yrkeshögskolans video

Vad är universell utformning?

Omsorgsförlagets utbildningar tillämpar en universell utformning som bygger på FN-konventionens mänskliga rättigheter.

Universell utformning handlar om att ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar så att utbildningen passar så många människor och lärstilar som möjligt.

Vill du veta mer?
Se videon om universell utformning

Vad är SPS och vem kan få det?

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd (SPS) under dina studier.
Olika typer av stödinsatser eller anpassningar kan bli aktuella för att möta olika typer av behov.

Ta alltid kontakt med utbildningsledaren innan utbildningens start för att få hjälp att kartlägga och tillgodose just ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer på Yrkeshögskolan
Läs mer på MYH

Vad är MYH?

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en statlig myndighet som arbetar åt Utbildningsdepartementet.
De bestämmer bl.a. vem som får starta utbildningar och vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

MYH kvalitetssäkrar även utbildningarna, analyserar arbetsmarknadens behov samt granskar vilka utbildningar som ger jobb.

Vill du veta mer?
Läs mer på MYHs hemsida

Vad är YH-flex?

YH-flex är en form av snabbspår till examen för dig som redan har betydande kunskaper och erfarenheter som motsvarar lärandemålen i stödpedagogutbildningen. Syftet med YH-flex är att erbjuda en snabbare och mer flexibel väg till examen.

YH-flex består av två steg:

  1. Validering av dina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kartlägga vilka delar av utbildningen som du behöver komplettera med.
  2. Komplettering av de kurser eller delar av kurser som du saknar för att kunna få examen.

När du är klar med kompletteringarna får du en yrkeshögskoleexamen.

När kan man söka till YH-flex?

Till skillnad från ordinarie YH-utbildningar, har YH-flex har inga sista ansökningsdatum utan kan sökas fortlöpande under studieåret.

Yrkeshogskolan-logga
Yrkeshögskolan-logo
Rulla till toppen