.PD1 { padding:1%; } .PD3 { padding:0% 3%; } .PD5 { padding:0% 5%; } .MG5 { margin:0% 5%; } .BS { box-shadow:0 0 5 3 1 #CBDEE3; } .BSH { box-shadow:0 0 5 3 1 #CBDEE3; }

Utbildningar

Privatpersoner | Företag

Omsorgsförlaget arbetar för att främja mänsklig tillväxt inom hälsa, skola, socialt arbete, vård och omsorg genom riktad kompetensutveckling som uppdragsutbildning och inom yrkeshögskoleutbildning, med skräddarsydda distansupplägg.

Vi kan erbjuda både korta utbildningar och längre eller mer omfattande utbildningsinsatser – för privatpersoner och verksamheter helt utifrån önskemål och behov.

Exempel på områden där vi utvecklat kompetenshöjande utbildningsinsatser:

 • God och nära vård – äldreomsorg
 • Lågaffektivt bemötande
 • Grundutbildning inom LSS
 • Stödpedagog
 • eHälsa och välfärdsteknik – digitalisering
 • Implementering och förändringsledning
 • Anhörigperspektiv och anhörigstöd
 • Psykisk hälsa
 • Workshop och förevisning av välfärdstekniska hjälpmedel och system
 • Workshop och förevisning av kognitiva hjälpmedel
 • Ekosystem för hälsa – förebyggande byggstenar för hälsa
 • Utemiljö i förskolan – för hållbart lärande, kreativitet och balanserad riskbedömning
 • Motiverande samtal (MI) – webbkurs för att stötta förändringsarbete och stärka bemötande utifrån individens behov i centrum
 • Inspirationsföreläsningar – inom efterfrågat område eller med föreläsare med egen erfarenhet av att ha vuxit upp med en funktionsnedsättning

Utbildningar till privatpersoner

Som privatperson kan du köpa eller intresseanmäla dig till ett flertal av våra utbildningar.

Filters Sort results
Reset Apply
bild-på-produktblad
Webbutbildning

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing - MI, för att stödja andra i att hitta sin motivation, med Lotta Åberg. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och Motiveramera.

Framsida-på-informationsbladet
Yrkeshögskoleutbildning
Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att öka individens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kommer att vara ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, men också ha en handledande roll gentemot dina kollegor.
Yrkeshögskoleutbildning

Kursen ger kunskap om pedagogiska teorier, metoder och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och arbeta med förbättringar i en verksamhet samt förmåga att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt.

Yrkeshögskoleutbildning

Kursen ger kunskap om social dokumentation och kvalitetssäkring samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Utbildningar för arbetsgivare

Alla arbetsgivare kan köpa utbildningar för att kompetensutveckla sin befintliga personal eller av arbetsmarknadsskäl. Uppdragsutbildning kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll. Man kan även köpa yh-utbildningar på direktupphandling med viss anpassning, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.

I nedan lista finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa eller beställa redan nu. Om du inte hittar något som passar dina behov är du välkommen att kontakta oss för att få förslag på anpassade uppdragsutbildningar.

Visar 1 – 4 av 4 resultat Visar 4 resultat Visar 4 resultat Inga resultat hittades
Filters Sort results
Reset Apply
Louise Ardoris
Handledning
|
Uppdragsutbildning
Vidareutveckla den stödpedagogiska kompetensen!
Boka handledning med Louise Ardoris för såväl nya som erfarna Stödpedagoger inom LSS-verksamhet.

 

bild-på-produktblad
Uppdragsutbildning
|
Webbutbildning

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing - MI, för att stödja andra i att hitta sin motivation, med Lotta Åberg. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och Motiveramera.

Uppdragsutbildning

Utbildning riktar sig till verksamheter med personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Den ger specialiserad kompetens för att kvalitetssäkra och kvalitetshöja arbetet inom verksamheter.

kursbild-uif
Uppdragsutbildning
Utbildning inom utemiljö för hållbart lärande, kreativitet och balanserad riskbedömning i förskolan med Emma Crawley. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och LeadforESD.
Tillbaka upp