foto-möte

Utbildningar

Privatpersoner | Verksamheter

Omsorgsförlaget arbetar för att främja mänsklig tillväxt inom hälsa, skola, socialt arbete, vård och omsorg genom riktad kompetensutveckling som uppdragsutbildning och inom yrkeshögskoleutbildning, med skräddarsydda distansupplägg.

Vi kan erbjuda både korta utbildningar och längre eller mer omfattande utbildningsinsatser – för privatpersoner och verksamheter helt utifrån önskemål och behov.

Exempel på områden där vi utvecklat kompetenshöjande utbildningsinsatser:

 • God och nära vård – äldreomsorg
 • Lågaffektivt bemötande
 • Grundutbildning inom LSS
 • Stödpedagog
 • eHälsa och välfärdsteknik – digitalisering
 • Implementering och förändringsledning
 • Anhörigperspektiv och anhörigstöd
 • Psykisk hälsa
 • Workshop och förevisning av välfärdstekniska hjälpmedel och system
 • Workshop och förevisning av kognitiva hjälpmedel
 • Ekosystem för hälsa – förebyggande byggstenar för hälsa
 • Utemiljö i förskolan – för hållbart lärande, kreativitet och balanserad riskbedömning
 • Motiverande samtal (MI) – webbkurs för att stötta förändringsarbete och stärka bemötande utifrån individens behov i centrum
 • Inspirationsföreläsningar – inom efterfrågat område eller med föreläsare med egen erfarenhet av att ha vuxit upp med en funktionsnedsättning

Sortera
Filters Sort results
Reset Apply
Louise Ardoris
Uppdragsutbildning
Vidareutveckla den stödpedagogiska kompetensen!
Boka handledning med Louise Ardoris för såväl nya som erfarna Stödpedagoger inom LSS-verksamhet.

 

bild-på-produktblad
Uppdragsutbildning
Webbutbildning

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing - MI, för att stödja andra i att hitta sin motivation, med Lotta Åberg. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och Motiveramera.

Föreläsning
Uppdragsutbildning

Föreläsning med Tommy Mäkelä om att växa upp med funktionsvariationer, att hitta sin egen väg till framgång och värdet av de eldsjälar han funnit under resans gång.    

Uppdragsutbildning

Utbildning riktar sig till verksamheter med personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Den ger specialiserad kompetens för att kvalitetssäkra och kvalitetshöja arbetet inom LSS-verksamheter.

Framsida-på-informationsbladet
Yrkeshögskoleutbildning
Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att öka individens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kommer att vara ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, men också ha en handledande roll gentemot dina kollegor.
kursbild-uif
Uppdragsutbildning

Utbildning inom utemiljö för hållbart lärande, kreativitet och balanserad riskbedömning i förskolan med Emma Crawley. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och LeadforESD.

Utbildningar till privatpersoner

Som privatperson kan du köpa eller intresseanmäla dig till ett flertal av våra utbildningar.

Filters Sort results
Reset Apply
bild-på-produktblad
Privatpersoner
|
Verksamheter
|
Webbutbildning

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing - MI, för att stödja andra i att hitta sin motivation, med Lotta Åberg. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och Motiveramera.

Framsida-på-informationsbladet
Privatpersoner
|
Yrkeshögskoleutbildning
Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att öka individens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kommer att vara ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, men också ha en handledande roll gentemot dina kollegor.
Yrkeshögskoleutbildning

Kursen ger kunskap om pedagogiska teorier, metoder och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och arbeta med förbättringar i en verksamhet samt förmåga att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt.

Yrkeshögskoleutbildning

Kursen ger kunskap om social dokumentation och kvalitetssäkring samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Utbildningar för arbetsgivare

Alla arbetsgivare kan köpa utbildningar för att kompetensutveckla sin befintliga personal eller av arbetsmarknadsskäl. Uppdragsutbildning kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll. Man kan även köpa yh-utbildningar på direktupphandling med viss anpassning, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.

I nedan lista finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa eller beställa redan nu. Om du inte hittar något som passar dina behov är du välkommen att kontakta oss för att få förslag på anpassade uppdragsutbildningar.

Visar 1 – 5 av 5 resultat Visar 5 resultat Visar 5 resultat Inga resultat hittades
Filters Sort results
Reset Apply
Louise Ardoris
Uppdragsutbildning
|
Verksamheter
Vidareutveckla den stödpedagogiska kompetensen!
Boka handledning med Louise Ardoris för såväl nya som erfarna Stödpedagoger inom LSS-verksamhet.

 

bild-på-produktblad
Privatpersoner
|
Uppdragsutbildning
|
Verksamheter
|
Webbutbildning

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing - MI, för att stödja andra i att hitta sin motivation, med Lotta Åberg. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och Motiveramera.

Föreläsning
|
Uppdragsutbildning
|
Verksamheter

Föreläsning med Tommy Mäkelä om att växa upp med funktionsvariationer, att hitta sin egen väg till framgång och värdet av de eldsjälar han funnit under resans gång.    

Uppdragsutbildning
|
Verksamheter

Utbildning riktar sig till verksamheter med personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Den ger specialiserad kompetens för att kvalitetssäkra och kvalitetshöja arbetet inom LSS-verksamheter.

kursbild-uif
Uppdragsutbildning
|
Verksamheter

Utbildning inom utemiljö för hållbart lärande, kreativitet och balanserad riskbedömning i förskolan med Emma Crawley. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och LeadforESD.

”Tack för man fick ta del av denna utbildningen. Jag tar med mig mycket om hur viktigt
det är för mig som handledare att jag ska vara trygg och aktivt vilja hjälpa min elev
att komma framåt. Både personligt och i elevens arbetsroll. Att jag är förbered och
försöker få min elev trygg i sin roll på min arbetsplats. Jag kommer ta med mig det
med aktivt lyssnade, då jag själv tycker att det är viktigt.
Tack för denna utbildning, den var lärorik”

Sara Rodin, Alumn 2021.
Stödpedagog inom funktionshinder området

”Det har varit roligt faktiskt! Jag är glad att jag gick utbildningen,
även fast det var tufft ibland! Jag har fått många värdefulla kompetenser
genom Stödpedagogutbildningen. Det har varit intressant och värdefullt,
särskilt när det har handlat om bemötande och kommunikation, samspel
och lågaffektivt bemötande.”

Eva Westberg, Alumn 2021.
Stödpedagog inom funktionshinder området

”Jag tycker att jag har en helt annan känsla för jobbet nu, känner mig stolt.”

Anonym, Alumn 2021.
Stödpedagog inom funktionshinder området

Attributions; images by Rochak Shukla on Freepik.

Rulla till toppen