Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

Utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet riktar sig till personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Den ger specialiserad kompetens för att kvalitetssäkra och kvalitetshöja arbetet inom LSS-verksamheter. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Under pågående omgång kan möjlighet finnas att läsa enstaka kurser förutsatt att det finns lediga studieplatser.

Nivå

Eftergymnasial nivå

Studietakt

Halvtid (50%)

Studieform

Distans med digitala träffar

CSN-berättigad

Ja

Utbildningsbevis

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningsledare

Eva Lindberg Peterson

Sista ansökningsdag

21 maj, 2023.

Urvalsprov

31 maj och 3 juni, 2023.

Programstart

Augusti 2023

Ansökan är öppen!

Ansökningsperioden är 1 feb – 21 maj, 2023.
Gå direkt till ansökningsformuläret hos yh-antagning.se genom att klicka på Ansök nedan.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde, göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga samt vara ett samverkande stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs i ett modernt klassrum med digitala väggar, utan fysiska träffar. Distansupplägget gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet.

Om du har några frågor kring utbildningen kan du kontakta oss genom formuläret ”Ställ en fråga” ovan eller kontakta utbildningsledaren.

Ansök
Ansök 1 feb – 21 maj
1 feb öppnar ansökningsperioden för årets omgång av utbildningen.
Den pågår fram t.o.m. 21 maj.
Urval
Urvalsprov 31 maj & 3 juni
Den 31 maj och den 3 juni hålls digitala urvalsprov. Proven fokuserar på läsförståelse och andra förmågor som är viktiga i en distansutbildning på eftergymnasial nivå.
Antagen
Antagningsbesked
Under vecka 25 kommer du per mejl få ditt antagningsbesked. Om du är antagen måste du tacka JA till platsen innan den 15 juli för att behålla den. Glöm inte att tacka NEJ om du väljer att inte gå utbildningen, så att platsen kan gå till någon annan.

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser: 

 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 yhp
 • Funktionsnedsättningar, 25 yhp
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yhp
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yhp
 • Människan i utveckling, 15 yhp
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp
 • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yhp
 • LIA – lärande i arbete, 20 yhp
 • Examensarbete, 25 yhp

Upplägg

En viktig del i utbildningen är att förena teori med praktisk färdighetsträning. Det sker genom studieuppgifter där du enskilt eller tillsammans med andra studerande, utgår från verkliga situationer som uppstår inom LSS-verksamhet. Det kan vara i mötet med personer med funktionshinder, deras anhöriga, andra medarbetare i verksamheten eller samhället. Du får träna på att utforma det bemötande eller arbetssätt som är lämpligt och som huvudpersonen och situationen efterfrågar.

Du kommer att få ta del av litteratur, föreläsningar och annat kursmaterial och arbeta med bl.a. reflektionsuppgifter med handledande feedback från utbildarna. Du kommer också att ha stort utbyte av att få diskutera och reflektera tillsammans med andra studerande i utbildningen.

Din kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framförallt genom det självständiga projektarbete som du genomför under kursen LIA – Lärande i arbete – och det avslutande examensarbetet.

Allt ditt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö med både utmanande och engagerande studieuppgifter där du får möjlighet att växa och bygga den kompetens som just din nuvarande och framtida arbetsgivare är i stort behov av.

Behörighet

Grundläggande behörighet
Slutförd gymnasieutbildning, svensk eller från ett annat land. Om du inte har svenska som modersmål ska du ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Särskilda förkunskaper och/eller villkor:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100p

och yrkeserfarenhet:

 • Omfattning och längd: 1 år heltid
 • Typ av yrkeserfarenhet: Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Särskild behörighet
Om du saknar betyg som styrker din behörighet till utbildningen, kan du söka på reell kompetens. Det innebär att vi gör en bedömning av dina faktiska kunskaper, oavsett hur du skaffat dem. Det gör vi genom att be din arbetsgivare intyga dina kunskaper utifrån ett antal frågor, eller genom en intervju. Har du jobbat inom funktionshinderomsorg fyra år eller mer på minst 50 % anser vi att du uppfyller kraven på särskild behörighet som gäller Hälsopedagogik, och Specialpedagogik 1 och 2. Det är då viktigt att du bifogar intyg på detta till din ansökan och kontaktuppgifter till en person (helst närmaste chef) som kan intyga din kompetens.

Söka enstaka kurser

Under pågående utbildningsomgång kan möjlighet finnas att läsa enstaka kurser om det finns lediga studieplatser, så kallad ”kurs på tom plats”.

När kurs på tom plats erbjuds ansöker du till den eller de kurser du vill läsa utifrån ordinarie behörighetskrav och genom att ta kontakt med utbildningsledaren.

Information om kurs på tom plats kommer att publiceras på hemsidan när det blir aktuellt.

Programinformation

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Läs eller ladda
ner programbladet

Utbildningsledare

Eva Lindberg Petersson
Utbildningsledare

Du är välkommen att kontakta mig
om frågor kring att studera på YH hos oss.

Du kan nå mig på:
0738 611 303
eller på mejlen:
eva@omsorgsforlaget.se

Yrkeshogskolan-logga

Start
Konto
0
Varukorg
Sök
Tillbaka upp