Yrkeshögskoleutbildning

Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde som ett samverkande stöd för kvalitetssäkring och bredda yrkeskunskapen inom LSS-verksamhet. Den passar dig som önskar utveckla det kollegiala samarbetet, samt att få fördjupad kompetens till att göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att öka individens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kommer därtill kunna vara ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, men också ha en handledande roll gentemot dina kollegor.

Det finns stor efterfrågan på stödpedagoger med yrkeshögskoleexamen inom både offentlig och privat verksamhet. Denna yrkesroll kan se olika ut hos olika arbetsgivare, men fokus är på en helhetssyn och kvalitetsutveckling inom verksamheten.

Om du har några frågor gällande utbildningen, yrkesrollen eller behörighet är du välkommen att kontakta utbildningsledaren.

Eva Lindberg Petersson
Utbildningsledare

Tel. nr. 0738 611 303
eva@omsorgsforlaget.se

Nivå

Eftergymnasial nivå

Studietakt

Halvtid (50%)

Studieform

Distans med digitala träffar

CSN-berättigad

Ja

Utbildningsbevis

Yrkeshögskoleexamen

Ansökningstid

1 feb-26 maj, 2024.

Urvalsprov

Ja

Programstart

26 augusti 2024 (HT24), 25 augusti 2025 (HT25).

Ansökningstid

Du är välkommen att ansökan
den 1 feb – 26 maj 2024.

Hör utbildningsledare Eva och studerande berätta om utbildningen.
Du kan hoppa mellan olika kapitel i videon genom att klicka på tidslinjen.

Om utbildningen

Stödpedagogutbildningen ger dig fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar, den lagstiftning som reglerar LSS-området, kommunikation, pedagogik med mera.

I utbildningen ingår följande kurser: 

Praktisk juridik, 15 yhp

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Funktionsnedsättningar, 25 yhp

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yhp

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yhp

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Människan i utveckling, 15 yhp

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp-och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yhp

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Lärande i arbete, 20 yhp

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Examensarbete, 25 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Upplägg

Utbildningen genomförs på halvfart under fyra terminer utan fysiska träffar. Distansupplägget gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet. Varje kurs inleds med en digital träff och innehåller ytterligare en eller flera schemalagda, digitala träffar och grupparbeten via lärplattformen.

Studieuppgifterna bygger på reflektion kring kursmaterialet i form av litteratur, föreläsningar med mera och din egen yrkeserfarenhet. Du kommer också att ha stort utbyte av att få diskutera och reflektera tillsammans med andra studerande i utbildningen.

Din kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framför allt genom det självständiga projektarbete som du genomför under kursen LIA – Lärande i arbete – och det avslutande examensarbetet. LIA innebär att dina studier under åtta veckor den sista terminen kommer att vara förlagda till en annan arbetsplats än din egen. Men självklart kan du göra LIA på din hemort om förutsättningarna finns. Under LIA får du möjlighet att pröva stödpedagogrollen och tillsammans med en handledare reflektera kring dina nya kunskaper.

Allt ditt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö med både utmanande och engagerande studieuppgifter där du får möjlighet att växa och bygga den kompetens som just din nuvarande eller framtida arbetsgivare är i stort behov av.

Antagningsprocessen

Ansök 1 feb – 26 maj – Den 1 februari öppnar ansökningsperioden för årets omgång av utbildningen.
Urvalsprov – De som har ansökt kommer att kallas till ett urvalsprovet som bl.a. testar läsförståelse för studier på eftergymnasial nivå.
Antagningsbesked – Ditt antagningsbesked skickas per mejl. Om du antagits måste du tacka JA eller NEJ till platsen inom en viss tid för att behålla den resp. för att lämna den till någon annan.

Behörighet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Läs eller ladda ner programbladet

Ansökningstid

Ansökan till nästa omgång av programmet
är öppen 1 feb – 26 maj 2024.

Nivå

Eftergymnasial nivå

Studietakt

Halvtid (50%)

Studieform

Distans med digitala träffar

CSN-berättigad

Ja

Utbildningsbevis

Yrkeshögskoleexamen

Ansökningstid

1 feb-26 maj, 2024.

Urvalsprov

Ja

Programstart

26 augusti 2024 (HT24), 25 augusti 2025 (HT25).

Yrkeshogskolan-logga
Rulla till toppen