.PD1 { padding:1%; } .PD3 { padding:0% 3%; } .PD5 { padding:0% 5%; } .MG5 { margin:0% 5%; } .BS { box-shadow:0 0 5 3 1 #CBDEE3; } .BSH { box-shadow:0 0 5 3 1 #CBDEE3; }

Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 yhp

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att öka individens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kommer att vara ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, men också ha en handledande roll gentemot dina kollegor.

Nivå

Eftergymnasial nivå

Studietakt

Halvtid (50%)

Studieform

Distans med digitala träffar

CSN-berättigad

Ja

Utbildningsbevis

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningsledare

Eva Lindberg Peterson

Urvalsprov

31 maj, 3 juni och 12 juni.

Start - Slut

2023-08-21 – 2025-05-09

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Läs eller ladda ner programbladet

Om yrkesrollen

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde, göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Du får fördjupad kompetens för att vara ett samverkande stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll med fokus på att utveckla kvalitén inom LSS-verksamhet. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att öka individens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kommer att vara ett samverkande stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, men också ha en handledande roll gentemot dina kollegor.

Det finns stor efterfrågan på stödpedagoger med yrkeshögskoleexamen inom både offentlig och privat verksamhet. Stödpedagogrollen kan se lite olika ut hos olika arbetsgivare, men fokus är helhetssyn och kvalitetsutveckling.

Om du har några frågor kring utbildningen kan du kontakta oss genom formuläret ”Ställ en fråga” eller kontakta utbildningsledaren.

Eva Lindberg Petersson
Utbildningsledare

Tel. nr. 0738 611 303
eva@omsorgsforlaget.se

Sen ansökan öppen!

Öppet till 13 augusti, 2023.

Om utbildningen

Stödpedagogutbildningen ger dig fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar, den lagstiftning som reglerar LSS-området, kommunikation, pedagogik med mera.

I utbildningen ingår följande kurser: 

Praktisk juridik, 15 yhp
Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.
Funktionsnedsättningar, 25 yhp
Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yhp
Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yhp
Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.
Människan i utveckling, 15 yhp
Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp
Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp-och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yhp
Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.
Lärande i arbete, 20 yhp
Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.
Examensarbete, 25 yhp
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Upplägg

Utbildningen genomförs på halvfart under fyra terminer helt utan fysiska träffar. Distansupplägget gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet. Varje kurs inleds med en digital träff och innehåller ytterligare en eller flera schemalagda träffar och grupparbeten via lärplattformen.

Studieuppgifterna bygger på reflektion kring kursmaterialet i form av litteratur, föreläsningar med mera och din egen yrkeserfarenhet. Du kommer också att ha stort utbyte av att få diskutera och reflektera tillsammans med andra studerande i utbildningen.

Din kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framför allt genom det självständiga projektarbete som du genomför under kursen LIA – Lärande i arbete – och det avslutande examensarbetet. LIA innebär att dina studier under åtta veckor den sista terminen kommer att vara förlagda till en annan arbetsplats än din egen. Men självklart kan du göra LIA på din hemort om förutsättningarna finns. Under LIA får du möjlighet att pröva stödpedagogrollen och tillsammans med en handledare reflektera kring dina nya kunskaper.

Allt ditt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö med både utmanande och engagerande studieuppgifter där du får möjlighet att växa och bygga den kompetens som just din nuvarande eller framtida arbetsgivare är i stort behov av.

Viktiga datum

Ansök
Ansök 1 feb – 4 juni
1 feb öppnar ansökningsperioden för årets omgång av utbildningen.
Den pågår fram t.o.m. 4 juni.
Urval
Urvalsprov 31 maj & 3 juni
Den 31 maj och den 3 juni hålls urvalsprovet som bl.a. testar den grundläggandespråkförståelse som krävs för studier på eftergymnasial nivå.
Antagen
Antagningsbesked
Du kommer per mejl få reda på om du är antagen till utbildningen eller ej. Om du är antagen måste du tacka JA till platsen innan den 15 juli för att behålla den. Glöm inte att tacka NEJ om du väljer att inte gå utbildningen, så att platsen kan gå till någon annan.

Behörighet

Lediga platser

Under pågående utbildningsomgång kan man läsa enstaka kurser om det finns lediga studieplatser, så kallad ”kurs på tom plats”. Det innebär att du följer det ordinarie upplägget i utbildningen. När du har klarat av alla uppgifter får du ett betyg och ett utbildningsbevis.
 
Du ansöker till den eller de kurser du vill läsa utifrån ordinarie behörighetskrav och genom att skicka ett mejl till utbildningsledaren: eva@omsorgsforlaget.se. I din ansökan behöver du bifoga gymnasiebetyg och intyg på yrkeserfarenhet inom funktionshinderområdet på minst ett år heltid (eller motsvarande).
Showing 1 - 2 of 2 results Det finns lediga platser att söka på 2 av våra kurser: Det finns lediga platser att söka på 2 av vår kurs: Det finns inga lediga platser.
Filters Sort results
Reset Apply

Kursen ger kunskap om pedagogiska teorier, metoder och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och arbeta med förbättringar i en verksamhet samt förmåga att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt.

Pågår under:
2023-08-21 – 2023-11-26
Sista ansökningsdag:
13 aug, 2023

Kursen ger kunskap om social dokumentation och kvalitetssäkring samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Pågår under:
2023-11-27 - 2024-01-05
Sista ansökningsdag:
13 aug, 2023

Yrkeshogskolan-logga
Start
Konto
0
Varukorg
Sök
Tillbaka upp