Välkommen till Omsorgsförlaget

Socialt utbildningsföretag och Yrkeshögskola för dig som vill utvecklas inom hälsa, skola, socialt arbete, vård och omsorg.

foto-student1

Privatperson

Utbildningar

Utbildningar för privatpersoner med anpassning efter dina och arbetsmarknadens behov och efterfrågan.

tumb-laptop

Omsorgsförlagets

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg efter arbetsmarknadens behov och efterfrågan.

foto-möte

Arbetsgivare

Utbildningar

Utbildningar med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll med anpassning efter verksamhetens behov och önskemål.

OF Moodle

Våra utbildningar hålls på lärplattformen OF Moodle.

Välkommen

Om du går någon av våra utbildningar är du välkommen in på OF Moodle.

banner-stodpedagog

yrkeshögskoleutbildning

Stödpedagog

Stödpedagog inom funktionshinderområdet.

Webbkurs

Motiverande samtal (MI)

Köp en plats redan i dag.

Smakprov från vårt utbud

Omdömen

Vad tycker våra alumner om utbildningarna?

Tillbaka upp