Webbkurs | Uppdragsutbildning>

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal, motivational interviewing (MI), handlar om hur du på ett respektfullt och framgångsrikt sätt kan stödja andra i att hitta sin motivation till förändring.

Kursen behandlar förhållningssättet och de olika samtalsmetodiska verktyg som ingår i Motiverande samtal samt betydelsen av en respektfull och icke-dömande attityd. Den belyser även rådgivarens vägledande roll i motivation och förändringsarbete med fokus på att hitta individens inre motivation till förändring lösa eventuell ambivalens och hantera motstånd.

  • Kursen är särskilt lämpad för personer med en bakgrund inom socialt arbete, handledning, vägledning, terapi eller ett intresse för motivations- och förändringsarbete.
  • Kursen är en självstudiekurs med individuella starter fr.o.m. 18 mars 2024.
  • Efter registrering är kursen tillgänglig för dig i 3 månader.

Kursen kan även upphandlas som uppdragsutbildning för verksamheter med möjlighet till anpassningar som platsförlagt eller med handledda träffar med handledare.

Nivå

Grundläggande

Starter

Individuella starter

Utbildningsbevis

Kursintyg

Utbildare

Lotta Åberg

Målgrupp

Privatpersoner, Verksamheter

Kurstillgång

3 månader

4 300,00 kr

Om kursen

Motiverande samtal, motivational interviewing (MI), är en samtalsmetodik som förutsätter ett objektivt, lyhört och öppet förhållningssätt där samtalsledaren sätter individens egna prioriteringar och vilja till förändring i centrum.

Kursen går i genom ett flertal olika verktyg som en MI-handledare använda i samtal för att hjälpa individen identifiera och avgränsa sina målsättningar, bedöma och synliggöra motivation samt hantera ambivalens och motstånd.

Kursen syftar till att utveckla:

  • Kunskaper om metoden MI, motiverande samtal.
  • Kunskaper om bemötande utifrån förhållningssättet i motiverande samtal.
  • Färdigheter i att kommunicera med människor för att hjälpa dem att hitta sin inre motivation till förändring.
  • Färdigheter att bedöma individens beredskap till förändring och använda de i MI förekommande teknikerna.
  • Kompetensen att utifrån den enskildes behov välja och anpassa lämpligt kommunikationssätt.
  • Kompetensen att vägleda andra i användandet av olika kommunikationsmetoder för att främja förståelse, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen.

Upplägg

Kursen består av fyra block som stegvis fördjupar dina kunskaper inom det motiverande samtalets grunder.

Studierna görs i egen takt där ett nytt block öppnas allt eftersom uppgifter avklaras. Varje block består av en föreläsning, individuella inlämningsuppgifter eller kunskapstester och övningar som sammankopplar teori och praktik. Praktiska övningar genomförs på egen hand eller med en samtalspartner från din omgivning.

Varje modul innehåller arbetsmaterial och åhörarkopior för att stödja en variation av inlärningsstilar. Du har även tillgång till ett kursforum där du och andra deltagare reflekterar kring intressanta frågor.

Avklarad kurs ger ett kursintyg i Motiverande Samtal (MI) från Omsorgsförlaget.

Motiverande samtal (MI)

Läs eller ladda
ner programbladet

Lotta Åberg

Om handledaren

Kursen är utvecklad i samarbete med Lotta Åberg, Socionom. Lotta har arbetat inom socialtjänsten i 15 år med huvudsaklig inriktning mot missbruk och ungdomar både som behandlar och utredare. Hon har också arbetat som projektledare och enhetschef med ansvar för ungdom, vuxen missbruk, LSS, psykiatri och alkoholhandläggning.

Sedan 2017 ger hon även utbildningar i TMO Traumamedveten omsorg; en utbildning i förståelse och förhållningssätt för de som möter traumatiserade barn och unga i sin roll som omsorgsperson.


Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor gällande kursen eller hur den kan anpassas som uppdragsutbildning till din verksamhet.

Foto på Sigrid lagander

Utbildningsansvarig
Tel.nr: 0738 611 301
E-post: sigrid@omsorgsforlaget.se


Videorecension

Cecila Bergman

Du ska självklart gå den här utbildningen!

Vill varmt rekommendera andra att ta steget till att utbilda er till stödpedagog i den här fantastiska skolan. Jag läser själv andra terminen på utbildningen och jag har lärt mig så mycket, och det har varit och är givande- och lärorikt. Det har varit lite att Sätta sig in med att sköta allt på distans, men deras lärplattform Lotta Åberg är verkligen en fantastiskt kompetent föreläsare med många års erfarenhet, hon blandar kunskap med humor och exempel som griper tag! Motiverande samtal är ju något vi alla behöver egentligen, både till dig som är förälder till tonårsbarn men även till alla oss som har ett yrke där vi möter människor. Jag tänker att den här utbildningen passar lika bra för vårdpersonal som till personal inom skola, socialtjänst, räddningstjänst. Gärna ungdomsmottagning och BUP. Även företagshälsovård, hälsobranschen samt missbruksvård. Den här utbildningen kan varmt rekommenderas!har varit enkel manövrerad och lätt begriplig att ta till. År inte det minsta besviken på att jag valde den här utbildningen.

Ingela, Kursdeltagare
Motiverande samtal (MI)

I samarbete med

15 februari, 2023.

27 april, 2023.

Rulla till toppen