Köpevillkor för Omsorgsförlagets öppna utbildningar

Ångerrätt

Du har enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter det att Omsorgsförlaget har bekräftat att du har en plats på vald utbildning.

  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen, t.ex. via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken utbildning du anmält dig till. Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.

Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovannämnda är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras en avgift på högst halva kursavgiften.
  • Om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut hela kursavgiften.

Vid inställd utbildning

Tvingas Omsorgsförlaget att ställa in en utbildning görs det senast 3 veckor innan kursstart. Kursavgiften återbetalas då i sin helhet.

Om starten skjuts upp har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften.

Observera att vid inställd utbildning så ersätter Omsorgsförlaget inte för eventuella utlägg som exempelvis resa-och hotellkostnader.

Rulla till toppen