Motiverande samtal (MI)

Utbildning inom motiverande samtal, motivational interviewing – MI, för att stödja andra i att hitta sin motivation, med Lotta Åberg. Ett samarbete mellan Omsorgsförlaget och Motiveramera.

Nivå

Grundläggande

Utbildningsbevis

Kursintyg

Utbildare

Lotta Åberg

Pris

5 375,00 kr inkl. moms.

Målgrupp

Företag, Privatpersoner

Motiverande samtal (MI)

Läs eller ladda ner programbladet

Kurstillfällen för privatpersoner

15 februari, 2023.

27 april, 2023.Om kursen

Motiverande samtal, motivational interviewing (MI), handlar om hur du på ett respektfullt och framgångsrikt sätt kan stödja andra i att hitta sin motivation till förändring.

Kursen riktar sig till dig som har en bakgrund inom socialt arbete, handledning, vägledning, terapi eller ett intresse för motivations- och förändringsarbete.

Den behandlar förhållningssättet och de olika samtalsmetodiska verktyg som ingår i metoden Motiverande samtal samt betydelsen av en respektfull och icke-dömande attityd.

Kursen belyser även rådgivarens vägledande roll i motivation och förändringsarbete med fokus på att hitta individens inre motivation till förändring lösa eventuell ambivalens och hantera motstånd.

Lärandemål
Kursen syftar till att utveckla:
 1. Kunskaper om metoden MI, motiverande samtal.
 2. Kunskaper om bemötande utifrån förhållningssättet i motiverande samtal.
 3. Färdigheter i att kommunicera med människor för att hjälpa dem att hitta sin inre motivation till förändring.
 4. Färdigheter att bedöma individens beredskap till förändring och använda de i MI förekommande teknikerna.
 5. Kompetensen att utifrån den enskildes behov välja och anpassa lämpligt kommunikationssätt.
Kompetensen att vägleda andra i användandet av olika kommunikationsmetoder för att främja förståelse, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen.
Innehåll
 • Digitala träffar med handledare på ca 1-2 timmar vid fyra tillfällen, med tid för övningar, gruppdiskussioner och frågor.
 • En introduktionsvideo.
 • Fyra inspelade föreläsningar om ca 30 min.
 • Arbetsmaterial kopplade till de fyra olika föreläsningarna i form av övningar, mallar och kunskapstest och handledning.
 • Träffar med övningar och handledningar.
 • Kursintyg.
 • Utvärdering.

Upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, olika övningar samt handledningstillfällen. Studierna är i stort självständiga där du fördjupar dig i kursmaterial och utifrån instruktioner träna praktiska färdigheter i form av samtalsövningar och självrättande test.

Dessa följs sedan upp av ett handledartillfälle där du kan ställa frågor, reflekterar kring arbetet och utbyter erfarenheter med andra.

Utbildningen har totalt fyra block där varje block avslutas med ett digitalt handledartillfälle i grupp.

Avklarad kurs ger ett kursintyg i Motiverande Samtal (MI) från Omsorgsförlaget i sammarbete med Motivera mera.

Utbildningen är tillgänglig i tre månader från dess du registrerats på den.

Lotta Åberg

Om handledaren

Handledare för kursen är Lotta Åberg, Socionom. Hon har arbetat i 15 år inom socialtjänsten med huvudsaklig inriktning mot missbruk och ungdomar både som behandlar och utredare. Hon har också arbetat som projektledare och enhetschef med ansvar för ungdom, vuxen missbruk, LSS, psykiatri och alkoholhandläggning.

Sedan 2017 ger hon även utbildningar i TMO Traumamedveten omsorg; en utbildning i förståelse och förhållningssätt för de som möter traumatiserade barn och unga i sin roll som omsorgsperson.

I samarbete med

Start
Konto
0
Varukorg
Sök
Tillbaka upp