Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp

Kursen ger kunskap om pedagogiska teorier, metoder och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och arbeta med förbättringar i en verksamhet samt förmåga att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kursen ges även som del av YH-utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet samt kan beställas som uppdragsutbildning.

Nivå

Eftergymnasial nivå

Studieform

Distans med digitala träffar

Studietakt

Halvtid (50%)

Start - Slut

2023-08-21 – 2023-11-26

Sista ansökningsdag

13 aug, 2023

Målgrupp

Privatpersoner


Yrkeshogskolan-logga
Start
Konto
0
Varukorg
Sök
Tillbaka upp