Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp

Kursen ger kunskap om pedagogiska teorier, metoder och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och arbeta med förbättringar i en verksamhet samt förmåga att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kursen ges även som del av YH-utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet samt kan beställas som uppdragsutbildning.


Yrkeshogskolan-logga
Rulla till toppen