Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yhp

Kursen ger kunskap om social dokumentation och kvalitetssäkring samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Kursen ges även som del av YH-utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet samt kan beställas som uppdragsutbildning.


Yrkeshogskolan-logga
Rulla till toppen