Omsorgsförlaget

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde, göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och även vara ett samverkande stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapens bredd inom LSS-verksamheter.

Utbildningen bedrivs i ett modernt klassrum med digitala väggar. Distansupplägget gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa utbildare med en samlad spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet.

Programinnehåll

Efter utbildningen kan studenten anta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetssäkrande arbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Studenten kommer att kunna vara ett utökat stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.

I utbildningen ingår följande kurser:

  • Praktisk juridik inom social omsorg
  • Funktionsnedsättningar
  • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
  • Etik och professionellt förhållningssätt
  • Människan i utveckling
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
  • Dokumentation och kvalitetssäkring
  • LIA – lärande i arbete
  • Examensarbete

Stödpedagog inom funktionshinderområdet (uppdrag)

Upplägg

En viktig del i utbildningen är att förena teori och kunskapsinhämtning med praktisk färdighetsträning. Det sker genom engagerande uppgifter där den studerande enskilt eller tillsammans med andra studerande, tittar på verkliga situationer som uppstår inom LSS-verksamhet, i mötet med personer med funktionshinder, deras anhöriga, andra medarbetare i verksamheten eller samhället och utformar det bemötande eller arbetssätt som är lämpligt och som huvudpersonen och situationen efterfrågar.

Den studerande kommer att ta del av föreläsningar, kunskapsprov och reflektionsuppgifter med handledande feedback samt ha stort utbyte av det kollegiala erfarenhetsutbyte som sker med andra i utbildningen.

Den studerandes kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framförallt genom det självständiga analysarbete som genomförs både under kursen Lärande i Arbete (LIA) och det avslutande examensarbetet.

Allt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö och med utmanande och engagerande studieuppgifter där den studerande får möjlighet att växa och bygga den kompetens som arbetsmarknaden är i stort behov av.

Intresserad?

Om du har frågor, vill ha en offert eller har önskemål på utbildningar är du välkommen att kontakta oss.

Tillbaka upp