Omsorgsförlaget

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal handlar om hur du på ett respektfullt och framgångsrikt sätt kan stödja andra i att hitta sin motivation till förändring.
Kursen riktar sig till dig som har en bakgrund inom socialt arbete, handledning, vägledning, terapi eller ett intresse för motivations- och förändringsarbete.

Den behandlar förhållningssättet och de olika samtalsmetodiska verktyg som ingår i metoden Motiverande samtal (MI) samt betydelsen av en respektfull och icke-dömande attityd.
Kursen belyser även rådgivarens vägledande roll i motivation och förändringsarbete med fokus på att hitta individens inre motivation till förändring lösa eventuell ambivalens och hantera motstånd.

Nivå

Kompetensutveckling

Studietakt

  Helfart

Studieform

  Distans med digitala träffar

Kursstart

Från hösten 2022

Utbildningsbevis

  Intyg/diplom

Utbildare

  Lotta Åberg

Syfte

Kursen syftar till att utveckla:
Kunskaper om (1) metoden MI, motiverande samtal och (2) bemötande utifrån förhållningssättet i motiverande samtal.
Färdigheter i (3) att kommunicera med människor för att hjälpa dem att hitta sin inre motivation till förändring, och (4) att bedöma individens beredskap till förändring och använda de i MI förekommande teknikerna.
Kompetensen (5) att utifrån den enskildes behov välja och anpassa lämpligt kommunikationssätt samt (6) att vägleda andra i användandet av olika kommunikationsmetoder för att främja förståelse, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen.

Innehåll
  • Digitala träffar med handledare på ca 1-2 timmar vid fyra tillfällen, med tid för övningar, gruppdiskussioner och frågor.
  • En introduktionsvideo
  • Fyra inspelade föreläsningar om ca 30 min.
  • Arbetsmaterial kopplade till de fyra olika föreläsningarna i form av övningar, mallar och kunskapstest och handledning.
  • Träffar med övningar och handledningar.
  • Diplomering.
  • Utvärdering.

Upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar med gruppövningar samt individuellt arbete. Deltagarna börjar med att fördjupa i kursmaterial och att utifrån instruktioner träna färdigheter och kompetenser i grupp samt individuellt genomföra kunskapstest för att testa sina kunskaper och låsa upp nästa steg i utbildningen.

Utbildningen har totalt fyra steg där varje steg avslutas med ett digital träff i helklass med handledaren.

Avklarad kurs med goda resultat leder till diplomering.

Ni har tillgång till utbildningen i sex månader från leverans.

Motiverande samtal (MI)

Läs programbladet

Utbildning framtagen i samarbete med

Tillbaka upp